0 (232) 421 55 26 - 0 (232) 464 43 67
enisyetkin@gmail.com
Hastalıklar
Anasayfa / Hastalıklar / Tiroid Kanseri
Tiroid Kanseri

Tiroid bezinin hücrelerinden köken alan kanserlere tiroid kanserleri denir. Gecikmeden doğru tanı konulup tedavi yöntemleri eksiksiz uygulandığında bu kanserlerin çoğunluğu 0’e yakın oranda tedavi edilebilir.

Tiroid kanserleri dört ana gruba ayrılır:

1.Papiller kanser

2.Folliküler kanser

3.Medüller kanser

4.Anaplastik kanser.

Papiller tiroid kanseri ve folliküler tiroid kanseri; tedavisi doğru ve eksiksiz yapılmak şartı ile 0’e yakın oranda “tedavi edilebilen” kanserlerdir.

Medüller tiroid kanseri daha karmaşık ve daha ileri tedavi yapmak koşulu ile tedavi şansı son yıllarda çok artmış bir kanser türü iken anaplastik kanserde tedavi etkinliği özellikle gecikmiş vakalarda düşüktür.

Tiroid kanserli hastalarda tedavi seçenekleri nelerdir?

Her tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezinin tümünün eksiksiz olarak çıkarılması zorunludur. Kanserin çeşidine göre değişmek üzere ameliyat sonrasında yapılacak tedaviler ile kanser tedavisi tamamlanır. Ancak hasta ömür boyunca takip edilmelidir.

Tiroid kanserli hastalarda ameliyat sonrası tedavi nasıl olmaktadır?

Hastada tiroid bezi tümüyle çıkarıldıktan sonra özel olarak kurşun ile zırhlanmış bir Nükleer Tıp ünitesinde hastalara yüksek doz atom tedavisi uygulanır. Böylece ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında tiroid bölgesinde kalan ve vücudun başka yerlerine dağılmış olan ‘kanser hücrelerinin’ ortadan kaldırılması amaçlanır. Eğer tiroid kanseri vücutta başka bir yere yayılma yapmışsa bu durumda daha yüksek doz  atom tedavisinden söz edebiliriz. Hastaların ameliyat sonrasında ve atom tedavisi öncesinde tüm vücudunu sintigrafik yöntemle taramak ve takiben yüksek doz tedavi verdikten sonra tüm vücudu bir kez daha taramak daha kesin sonuçlar vermektedir. Gereken vakalarda aradan 6 ay geçtikten sonra tekrar bir doz atom tedavisi verilebilir.

Lenf bezlerine yayılmış tiroid kanserinde ne yapılmalıdır?

Bazı merkezlerde tiroid kanseri olduğu iğne biyopsisi ile veya ameliyat sırasında saptanan hastalara tiroid ameliyatı sırasında veya sonrasında bir de boyun ameliyatı yapılarak tek taraflı veya çift taraflı lenf bezleri de temizlenmektedir. Tiroid kanseri olan hastada tedaviler sonrası takip nasıl olmalıdır? Tedavi sonrasında hastaların kan TSH hormon düzeyleri hızla düşürülmelidir. Unutmamak lazım ki, yüksek TSH, kanserin yeniden gelişmesine ve yayılmasına teşvik unsuru oluşturur. Bu amaçla levotiroksin tedavisi (Tefor tablet, Levotiron tablet veya Euthyrox tablet) kullanılır. Belli aralıklarla tüm vücut sintigrafik tarama yapmak ve kanda tiroglobulin düzeyini ölçmek en temel takip yöntemleridir.

Tiroid kanseri tedavi edilmezse ne olur?

Her ne kadar tiroid kanseri yukarıda açıklanan yöntemlerle “tedavi edilebilir” kanserlerden olsa da tedavi edilmezse aynı diğer kanserler gibi yayılır ve olumsuz neticeler ortaya çıkar. Hastanın hayat süresi kısalır ve konforunu olumsuz etkiler. Tiroid Hastalıklarında Cerrahi Tedavi (Ameliyat) Tiroid hastasında tedavinin nasıl yapılacağı konusunda nodül varsa nodülden yapılan biyopsisinin patoloji sonucu veya uygulanan hastalığın ilaç tedavisine olan yanıtı çok büyük önem taşır. Biyopsi patoloji sonucunda kanser veya kanser yönünden kuşku uyandıran bir durum varsa bunun tedavisi kesinlikle ameliyattır. Hastaların ameliyat hazırlanması sıkıntısızdır. Hasta, ameliyat öncesi hazırlıkları yapıldıktan sonra genellikle evine gönderilir ve ameliyat günü hastaneye evinden gelir ve o gün ameliyatı gerçekleştirilir. Hastaların çoğu ameliyatının ertesi günü taburcu olur. Ses değişikliği tanımlayan, daha önce tiroid ameliyatı geçiren veya başka boyun bölgesi ameliyatı geçirmiş olan hastalarda tiroid ameliyatı öncesi ses telleri mutlaka değerlendirilmelidir. Hipertiroidi hastalarının ise ameliyat öncesinde kan hormonlar düzeylerinin normal düzeylere getirildiğinden emin olunmalıdır. Ameliyat olacak tiroid hastasında seçilecek ameliyat yöntemi hastalığa ve yaygınlığına göre değişmektedir. Buna göre tiroid bezinin bir kısmının çıkartılabileceği gibi bezin tamamına yakını veya tamamı da çıkartılabilir. Tek nodül varlığında yalnızca nodülün alındığı ameliyatlar tarihe karışmıştır. Böyle bir ameliyatın yetersiz olduğu ve yıllar sonra neredeyse her 2 hastadan birinde hastalığın tekrar ettiği görülmüştür. Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi seçenekleri aslında çok fazla değildir. En küçük cerrahi girişim tedavi, kanserli nodülün olduğu taraftaki tiroid bezinin alınmasıdır. Genellikle tercih edilen tedavi ise tiroid bezinin tamamının veya tamamına yakınının çıkarıldığı ameliyat tipidir.Her tiroid kanserinde ameliyat ile tiroid bezinin tamamının veya tamamına yakınının çıkarılmasızorunludur.  Kanserin çeşidine göre değişmek üzere ameliyat sonrasında yapılacak tedaviler ile kanser tedavisi tamamlanır. Ancak hasta ömür boyunca takip edilir.Ameliyat sonrasında kanser olduğu anlaşılan ve tiroid bezinin bir kısmı çıkarılmadan bırakılmış hastalarda; kanserin boyutuna bakılmaksızın ikinci bir ameliyatla tiroid bezinin geriye kalan bölümü de tümüyle çıkarılmak zorunda kalınabilir. Aksi halde daha sonra yapılacak tedavi de eksik kalır ve etkili olamaz. Bazı merkezlerde, tiroid bezinden ameliyat olacak hastalarda ameliyat sırasında hızlı mikroskopik inceleme (frozen inceleme) yapılabilmektedir. Ameliyat sırasında hızlı mikroskopik inceleme ile hastada kanser olup olmadığı ortaya konulduktan sonra ameliyatın genişletilip tiroid bezinin tamamının veya tamamına yakınının çıkarılması seçilecek en uygun ameliyat yöntemidir.  Kanser ameliyatlarında, tiroidin çevresindeki lenf düğümlerinde kuşkulu bir durum varlığında bu lenf düğümleri de alınmalıdır.