0 (232) 421 55 26 - 0 (232) 464 43 67
enisyetkin@gmail.com
Hakkımda
Anasayfa / Hakkımda

Gaziantep’te doğmuştur.İlk ve orta öğrenimimi orada tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine başlayan Enis Yetkin, aynı üniversiteden tıp doktoru olarak mezun olmuştur. Takiben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalında uzmanlık eğitimine başlayan Enis Yetkin, Genel Cerrahi Uzmanı ünvanını almıştır. Sonrasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi bölümünde göreve başlamıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde Wisconsin Medical ,Collage' de tiroid ve paratiroid hastalıkları konusunda eğitim görmüştür. Genel Cerrahi branşında uzmanlık alanı olarak tiroid cerrahisini seçen Enis Yetkin, yapmış olduğu çok sayıda başarılı çalışmalar, çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ile  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalından Doçentlik ünvanını almıştır. Çalışmalarına yine aynı üniversitede devam ederek Profesörlük ünvanını almıştır. Şu anda özel muayenehasinde çalışmalarına deva metmektedir. Prof. Dr. Enis Yetkin, alanında yapmış olduğu 11.000'den fazla tiroid, paratiroid cerrahisi ile Türkiye'nin önde gelen cerrahları içinde ilk sıralarda yer almaktadır.

 

Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Medical College Tiroid hastalıkları ve Endokrin Tümörleri konusunda araştırma ve inceleme

  • Türk Cerrahi Derneği
  • Ege Cerrahi Derneği
  • Ege Endokrinoloji Derneği
  • Türk Endokrinoloji Derneği
  • Journal of Dialogue in Endocrinology
  • Ulusal Cerrahi Dergisi
  • Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
Tıp Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Uzmanlık Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Doçentlik Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
Profesörlük Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı