0 (232) 421 55 26 - 0 (232) 464 43 67
enisyetkin@gmail.com
Bilimsel Çalışmalar
Anasayfa / Bilimsel Çalışmalar / Bildiriler
Ulusal ve Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler
Hipertiroidi ve oksidatif stres: allopürinol savunmada etkili olabilir mi?
Makay Ö, İçöz G, Özgen G, Yenisey Ç, Akyıldız M, Yetkin E. 3. Tiroid Hastalıkları Kongresi – Trabzon (Nisan 2008) (sözlü)
Effects of allopurinol on oxidative stress and anti-oxidative defense systems in experimental hyperthyroidism.
Makay Ö, İçöz G, Şimşek Genç N, Özgen G, Yenisey Ç, Akyıldız M, Yetkin E. 3rd Biennal Congress of the European Society of Endocrine Surgeons – Barcelona (Nisan 2008) (poster)
Development of a PDA (personal digital assistant) – based staging system tool for thyroid cancer screening.
Makay Ö, Bertan E, içöz G, Akyıldız M, Yetkin E. 3rd Biennal Congress of the European Society of Endocrine Surgeons – Barcelona (Nisan 2008) (poster)
Tiroid cerrahisinde merkürokrom (mersol) allerjisi: olgu sunumu.
Makay Ö, İsayev C, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Paratiroid cerrahisinde odaklanmış (focused) lateral eksplorasyon.
Makay Ö, Gezer G, Duygun Ü, İçöz G, Yılmaz M, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Benign tiroid hastalıklarında cerrahi sonrası hastalığın nüksü ve nükse etkili olan faktörler.
Yoldaş T, Makay Ö, İçöz g, Özgen G, Tamsel S, Kısmalı E, Özbek S, Yılmaz M, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Melatonin, hipertiroidili sıçanlarda nitric oksit yanıtını baskılar.
Önen Z, Makay Ö, İçöz G, Özgen G, Yenisey Ç, Şimşek NG, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Klinik olarak malignite şüphesi olan tiroid nodüllerinde RET/PTC: erken dönem sonuçları.
Uğuz A, Gürcü B, Makay Ö, Ertan Y, Özgen G, Berdeli A, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Tiroid cerrahisinde postoperative boyun egzersizlerinin ağrıya etkisi: randomize kontrollü bir çalışma.
Makay Ö, Karaca C, İçöz G, Alper I, Ulukaya S, Yılmaz M, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (sözlü)
Tamamlama cerrahisinden çıkarılacak ders: tiroid nodüllerinin cerrahi yönetiminde bilateral subtotal tiroidektomi terk edilmelidir.
Makay Ö, Özdemir M, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Tunçyürek M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Tiroidin papiller mikrokarsinomlarında multisentrisite: Ege Üniversitesi deneyimi.
Makay Ö, Erol V, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Tunçyürek M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
Papiller tiroid kanserinde santral lenf nodu disseksiyonu.
Makay Ö, İsayev C, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2008) (poster)
İnferior laryngeal sinir ve inferior tiroid arteri: 156 olgunun intraoperatif incelenmesi.
Makay Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (sözlü)
Tiroid kanserinde değişim süreci: 1995’ten 2006’ya.
Yoldaş T, Makay Ö, Ertan Y, Fırat Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (sözlü)
Deneyimli ellerde tiroid ultrasonografisi tedavide operasyon kararını ve prosedür seçimini etkiler mi?
Önen Z, Makay Ö, Fırat Ö, İçöz G, Özbek S, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
Bir tiroid cerrahisi biriminde hasta memnuniyet çalışması ve hasta bakım kalitesi.
Makay Ö, Sezer T, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
İleri yaş hastalarda tiroid cerrahisi güvenli mi?
Yazıcı P, Yoldaş T, Makay Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
Tiroid kanserinde total tiroidektomi: geride rezidü doku bırakıyor muyuz?
Kaya T, Makay Ö, İçöz G, Fırat Ö, Duygun Ü, Erdim Ö, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E.
Tiroidin primer skuamöz hücreli karsinomu:
Kaya T, Makay Ö, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Tunçyürek M, Yetkin E. 3 olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
Tiroid bezinin metastatik tümörleri:
Kırdök Ö, Makay Ö, Ertan Y, Fırat Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Tunçyürek M, Yetkin E. 3 olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
Plazmaferez ile cerrahiye hazırlanan ensefalopatili bir haşitoksikoz olgusu.
Kazımi M, Makay Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2006) (poster)
Changing trends in thyroid cancer: from 1995 to 2006.
Makay Ö, İçöz G, Yoldaş T, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. 2nd Milan Thyroid Cancer Conference – Milano (Temmuz 2006) (sözlü)
The inferior laryngeal nerve and inferior thyroid artery: surgical and anatomical variations.
Makay Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M, Yetkin E. 2nd Milan Thyroid Cancer Conference – Milano (Temmuz 2006) (sözlü)
Uzak metastaz ile ortaya çıkan differansiye tiroid karsinomlu olgularımız.
Fırat O, Arayıcı V, Guler N, Akyıldız M, Yetkin E. Ulusal Cerrahi Kongresi – Antalya (Mayıs 2004)
Tiroid kanseri: peroperatif frozen section uygulayalım mı?
Makay Ö, İçöz G, Yeniay L, Akyıldız M, Yetkin E, Tunçyürek M. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi – İstanbul (Ekim 2002) (sözlü)
Kombine kardiak cerrahi ve tiroidektomi.
Makay Ö, Ünalp Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E, Yağdı T. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi – İstanbul (Ekim 2002) (poster)
Tiroid kanserinde tamamlama tiroidektomisi.
Makay Ö, İçöz G, Fırat Ö, Yeniay L, Akyıldız M, Yetkin E. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi – İstanbul (Ekim 2002) (poster)
Graves hastalığında cerrahi tedavi: total tiroidektomi.
Makay Ö, İçöz G, Yeniay L, Duman E, Özgen G, Akyıldız M, Yetkin E, Kabalak T. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi – İstanbul (Ekim 2002) (poster)
Paratiroid adenomları.
Ulusal Tiroid Cerrahi Kongresi 1999 İstanbul
Riedel Thyroiditis.
Yetkin E. Çoker A. Sokman S. Kabalak T. Eurosurgery 1993 London
Blood T3 T4. Levels in Patient With Benign Obstructive Jaundice.
Tuğcu M. Kaplan H. Yetkin E. Gürkan A. Başoz M. World Association of HPB Surgery 3Rd. World Congress 1990. London
Late Results After Pcv and Primery Closure for Perforated Duodenal Ulser 2ND.
Menteş A, Yetkin E. Sökmen S, Özbal O. Mediterranean Surgical Meeting Atina 29 – 30 Haziran 1989. Sözlü
Hiper Paratiroidiler II. Mediterranean Surgical Meeting Atina
Yetkin E. Çoker A. Kabalak T. 29 – 30 Haziran 1989 Sözlü
Riedel tiroditinde cerrahi yaklaşım.
Yetkin E, Kabalak T, Yetkin Z, Menteş A. Ulusal Cerrahi Kongresi 1988
L. Tiroid hormone receptors in hipothyroidism.
Kabalak T, Yetkin E, Kaplan H, Ergezer G, Çanakkalelioğlu 4th Balkan Congress of Endocrinology, İzmir 1985
Dudenum ülser perforasyonunda primer sütür artı YSV.
Menteş A, Yetkin E.Türk Gastroenteroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 1979